Impressum

Bearded Telematics

Peter Sklenar

Eschengasse 4
A-2601 Eggendorf

Tel: +43 2628 61772

Email: [email protected]
Web: www.bdtcs.net

Informácie o elektronickom obchode a mediálnom práve

Člen obchodnej komory Dolné Rakúsko

My (Bearded Telematics) pravidelne prehliadame a upravujeme informácie na našich webových stránkach. Chyby však nemožno vylúčiť. Používanie informácií a údajov obsiahnutých na tejto webovej stránke je výlučnou zodpovednosťou používateľa. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť a záruku za správnosť a úplnosť zverejnených informácií z iných stránok, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom prístupu k hypertextovým odkazom.

Všetky texty, technické údaje, obrázky a ďalšie informácie sú len nezáväznými informáciami a za žiadnych okolností nemôžu byť v žiadnom prípade základom, predmetom alebo obsahom zmluvy. Technické alebo iné zmeny, ako aj zmeny v dostupnosti jednotlivých produktov sú výslovne vyhradené.