Bezpečnosť

Téma bezpečnosti a ochrany má pre nás najvyššiu prioritu a je rozdelená na nasledujúce témy:

 Kzer Bezpečnosť

 • Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)
 • Prístupové práva
 • Šifrovanie údajov
 • Overovanie používateľov
 • Prihlasovací prístup
 • riešenia VPN
 • Zabezpečte prenosové protokoly TLS
 • Zálohovanie a riešenia Cloud
 • Firewalls
 • Big Data
 • Zero Trust Networks

 

 

Bezpečnostné technológie / fyzická bezpečnosť

 • Sledovanie videí
 • systémy tiesňového volania
 • Požiarne detekcie a požiarne poplachové systémy
 • Systémy kontroly prístupu
 • systémy RFID
 • Kombinované systémy
 • Biometrické systémy
 • Skanery odtlačkov prstov
 • Skanery palmový žilový

 

 

Najmä technológia skenera ručnej žily (odtlačok dlane), ktorá funguje úplne bez kontaktov, je jedným z najbezpečnejších spôsobov, ako overiť ľudí.

Biometrie: Handenen Scanner